Julkaisusarja

Kasvatusalan tutkimuksia – Research in Educational Sciences -julkaisusarja

Suomen kasvatustieteellinen seura perusti Kasvatusalan tutkimuksia -julkaisusarjan vuonna 1999. Sarjan ensimmäiset teokset julkaistiin vuonna 2001. Toimintaan tuli mukaan seitsemän kasvatustieteellistä tiedekuntaa ja Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, jossa sarjaa myös toimitetaan.

Sarjassa julkaistaan tieteellisesti korkeatasoisia kasvatustieteellisiä tutkimusraportteja, väitöskirjoja ja kokoomateoksia. Julkaisujen kielenä voi olla suomen ja ruotsin lisäksi englanti. Julkaisut käyvät läpi referee-arvioinnin, joka takaa teosten korkean tieteellisen laadun.

Julkaiseva tiedekunta, laitos tai tutkijaryhmä maksaa teoksen toimittamisesta, taitosta ja painosta koituvat kulut. Vastaavasti se saa suuren osan julkaisun myyntituotoista. Sarjan toimituskunta toimii tässä oikeastaan vain ”välikätenä”, joka huolehtii teosten taitosta, painosta ja markkinoinnista yhdessä Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen kanssa.

Julkaisusarjaa koskevissa kysymyksissä voit olla yhteydessä sarjan toimituskunnan sihteeriin Tiina Jakobssoniin: tiina.jakobsson@jyu.fi /+358 40 805 4256

Lyhyesti

Toiminta-ajatus

Julkaistaan tutkimusraportteja: monografioita tai tutkimusartikkeleista koostuvia kokonaisuuksia. Perustuu Suomen johtavien asiantuntijoiden varaan rakentuvaan referee-järjestelmään. Tavoitteena on sisällöltään ja muodoltaan korkeatasoinen valtakunnallinen julkaisusarja.

Julkaisun nimi

Kasvatusalan tutkimuksia – Research in Educational Sciences

Julkaisija

Suomen kasvatustieteellinen seura r.y.

Toimituksen osoite

Koulutuksen tutkimuslaitos
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

Kirjoittajaksi sarjaan

 

Julkaisujen tilaus

 

Vertaisarviointitunnus

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) on myöntänyt Kasvatusalan tutkimuksia -julkaisusarjan käyttöön vertaisarviointitunnuksen merkkinä siitä, että julkaisusarjan vertaisarviointi on toteutettu kansainvälisen tiedeyhteisön noudattamien laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti. Tunnuksen haltijana TSV antaa käyttöoikeuden kaikille tiedekustantajille, jotka sitoutuvat noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja sekä edistämään omassa toiminnassaan Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita.

Vertaisarviointitunnus-300x298

Lisätietoa tunnuksesta ja sen käyttöehdoista Tieteellisten seurain valtuuskunnan verkkosivuilta: www.tsv.fi/tunnus