Alustuskutsu vapaan sivistystyön avoimeen tutkimustyöpajaan: esitysten tarjoamisaikaa jatkettu 14.6. asti

Aika: pe 30.8.2019, klo 10.15–12.15 (valtakunnallisten Vapaan sivistystyön päivien yhteydessä) (+ lisäpäivämahdollisuus ke 28.8.2019).
Paikka: Tampereen seudun työväenopisto, Sampola (Sammonkatu 2, Tampere)
Järjestäjä: Sivistystyön Vapaus ja Vastuu -ohjelma (SVV, www.vapausjavastuu.fi). Työpajan vetävät professori Anja Heikkinen (TAU) sekä väitöskirjatutkijat Jenni Pätäri (TAU) ja Outi Sipilä (TAU).

Vapaan sivistystyön tutkimustyöpaja on avoin kaikille vapaan sivistystyön tutkimuksesta kiinnostuneille. Ohjelma rakentuu tutkimusalustuksista ja niitä koskevista vapaamuotoisista keskusteluista. Kyseessä voi olla työn alla oleva opinnäytetyö (pro gradu, väitöskirja) tai muu tutkimus. Työpajassa voidaan käsitellä myös lyhyempiä ideapapereita.

Esitysten tarjoaminen
Abstraktit (max. 400 sanaa) lähetetään sähköpostilla osoitteeseen jenni.patari(at)sivistystyo.fi 7.6.2019 14.6.2019 mennessä. Laajemmat paperit 19.8.2019 mennessä samaan osoitteeseen.

Työpajaan voi tarjota (esim.) seuraavan tyyppisiä alustuksia:

  • Tutkimusesitys: pohjautuvat käynnissä olevaan tai jo valmistuneeseen tutkimukseen. Esityksessä voi keskittyä johonkin tutkimuksen osaan tai erityiskysymykseen, mutta tutkimuksen kokonaisuus (teoria, tutkimustehtävä, aineisto, löydökset) tulee myös näkyä.
  • Tutkimussuunnitelma.
  • Ideapaperit: vapaamuotoisempia esityksiä vapaan sivistystyön teemoihin liittyvistä tutkimusaiheista, jotka olisivat tutkimisen arvoisia. Paperissa tulee kuvata lyhyesti tutkimuskohdetta, tutkimusidea ja perusteluja, miksi asiaa kannattaisi tutkia.

Tutkimusesitysten (”paperin”) pituus on korkeintaan 10 sivua, ideapapereiden noin kolme sivua. Alustuksille nimetään kommentaattorit.

Tärkeät päivämäärät

  • 7.6.19 mennessä abstraktit osoitteeseen jenni.patari(at)sivistystyo.fi.
  • 14.6.19 mennessä julkistetaan hyväksytyt esitykset ja työpajan alustava ohjelma tapahtumasivulla osoitteessa www.vapausjavastuu.fi/svv-toiminta/tutkijatapaamiset/tampere-2019/
  • 19.8.19 mennessä paperit toimitetaan osoitteeseen jenni.patari(at)sivistystyo.fi ja ladataan tapahtumasivulle.
  • 29.–30.8.2019 Vapaan sivistystyön päivät ja tutkimustyöpaja Tampereella.

Muista erillinen ilmoittautuminen Vapaan sivistystyön päiville: Tutkimustyöpajaan osallistuvien on ilmoittauduttava Vapaan sivistystyön päiville ja valittava ilmoittautumislomakkeelta työpajaksi ”Avoin tutkimustyöpaja”. Vapaan sivistystyön päivistä löytyy lisätietoa tapahtuman verkkosivulta osoitteesta https://tampereenkesayliopisto.fi/koulutus/valtakunnalliset-vapaan-sivistystyon-paivat-2019/

Osallistumismaksut: Vapaan sivistystyön päivien osallistumismaksu on 25 euroa/hlö. Maksu kattaa kahvit ja mahdolliset materiaalit. Tutkimustyöpajaan osallistuvien esittäjien osallistumismaksun maksaa SVV-ohjelma ja työpajan alustajat saavat tähän liittyvät toimintaohjeet sähköpostitse.

Matkat ja majoitus: osallistujat vastaavat itse matka- ja majoituskuluista sekä majoituksen varaamisesta. Ks. lisätietoja esim. https://visittampere.fi

Tutkimustyöpajan verkkosivu: www.vapausjavastuu.fi/svv-toiminta/tutkijatapaamiset/tampere-2019/

Tervetuloa!

MUUTA AJANKOHTAISTA

SVV-ohjelmassa kerätään opinnäyteaiheita: Jos mielessäsi on vapaata sivistystyötä koskevia opinnäytetutkimusaiheita, jätä ehdotuksesi SVV-verkkosivulla tai sähköpostitse koordinaattori Jenni Pätärille (jenni.patari(at)sivistystyo.fi) kesällä ja syksyllä alkavia seminaareja silmällä pitäen. Aiheideat lähetetään SVV-ohjelman vastuuprofessoreille sekä kerätään SVV-sivuston opinnäytetorille. Aiheideoita voi tulla esittelemään myös elokuussa järjestettävään tutkimustyöpajaan (ks. edellä, ideapaperit).

Tiedotetta saa mielellään jakaa vapaasti omissa verkostoissa.

Ystävällisin terveisin
Jenni Pätäri
Tutkija ja koordinaattori
Sivistystyön Vapaus ja Vastuu (SVV)
www.vapausjavastuu.fi

jenni.patari@sivistystyo.fi