Esitelmäkutsu Vuorovaikutuksen tutkimuksen päiville 2018

Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivät järjestetään Jyväskylässä 28.–29.9.2018. Päivät järjestää puheviestinnän tieteellinen yhdistys Prologos ry yhdessä Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksen kanssa. Yksi päivien pääpuhujista on Linda L. Putnam (Department of Communication, University of California, Santa Barbara) ja hänen keynote-puheenvuoronsa sisältöön pääsee jo tutustumaan konferenssin verkkosivulla (linkki kutsun lopussa). Päivillä julkaistaan myös vuoden 2018 Vuoden vuorovaikutusteko –kunniamaininta. Ehdotuksia kunniamaininnan saajaksi kerätään syksyllä 2018.

Haemme nyt esitelmä- ja työryhmäehdotuksia Vuorovaikutuksen tutkimuksen päiville.  Päiville ovat tervetulleita ihmisten välistä vuorovaikutusta eri konteksteissa tarkastelevat puheenvuorot ja työryhmät. Eri tieteenaloilta ja työelämästä tulevat ehdotukset ovat tervetulleita. Esitelmä voi käsitellä esimerkiksi:

·       vuorovaikutussuhteita
·       ryhmiä, tiimejä ja yhteisöjä
·       johtamisviestintää
·       esiintymistä ja julkista puhumista
·       vaikuttamista ja argumentointia
·       poliittista viestintää
·       kulttuurienvälistä viestintää
·       vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin yhteyksiä
·       viestintä- ja vuorovaikutusosaamista sekä
·       viestintäkoulutuksen kysymyksiä.

Esitelmät voivat olla teoreettisia tai metodologisia pohdintoja, empiiristen tutkimusten esittelyä, näkökulmia puheviestinnän opetukseen, työelämän näkökulmia tai vaikkapa viestinnän eettisten kysymysten tarkastelua.

Esitelmäehdotusten pituus on 250–300 sanaa. Päivien järjestelytoimikunta kokoaa ehdotetuista esitelmistä sopivia työryhmäkokonaisuuksia. Työskentelykieli on suomi, mutta yksittäisten esitelmien kieli voi olla myös englanti tai ruotsi.

Voit myös ehdottaa työryhmää tutkimuspäiville. Työryhmäehdotuksiin tulee kuulua 3-4 esitelmää, joita yhdistää jokin yhteinen teema, näkökulma tai nimittäjä. Työryhmäehdotukseen tulee sisällyttää tiivis, noin 200 sanan mittainen kuvaus työryhmää kuvaavasta, yhteisestä aiheesta sekä noin 200 sanan mittaiset tiivistelmät työryhmään kuuluvista puheenvuoroista.

Lähetä esitelmä- tai työryhmäehdotuksesi pe 18.5. mennessä sähköpostitse osoitteeseen vvpaivat2018@jyu.fi. Liitäthän ehdotukseen mukaan yhteystietosi. Päiville hyväksytyistä esityksistä ja työryhmistä ilmoitetaan hakijoille kesäkuun aikana.

Lisätietoa Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivistä osoitteessa https://www.jyu.fi/en/congress/vvpaivat2018

Sari Rajamäki
tiedottaja
Prologos ry
www.prologos.fi
www.facebook.com/PrologosRy
www.twitter.com/Prologos_ry