Sivistys, hallinto ja tutkimus -erityisteemaryhmä

Sig-ryhmä on perustettu tutkijoiden, sivistyshallinnon, opiskelijoiden ja muiden teemasta kiinnostuneiden monitieteiseksi verkostoksi. Erityisteemaryhmän toiminnan tarkoituksena on edistää kasvatustieteellisen tutkimuksen ja hallinnon eri tasoilla toimivan sivistysjohdon ja välistä vuorovaikutusta. Toiminta vahvistaa kasvatusalan tutkimuksen yhteyksiä ja vaikuttavuutta sivistystoimen tutkimusperustaiseen johtamiseen, vahvistaa tutkijoiden tietoisuutta alan tutkimustarpeista sekä luo vuorovaikutusverkoston näihin teemoihin keskittyville tutkijoille.
Teemaryhmä pyrkii löytämään uusia toimintatapoja sivistystoimen johdon, kentän toimijoiden sekä kasvatusalan tutkijoiden vuorovaikutukselle. Ryhmä luo mahdollisuuden verkostoitua ja käydä keskustelua ajankohtaisista tutkimuksellisista teemoista sekä monenlaisista teoreettisista ja metodologisista lähestymistavoista. Verkosto tukee myös hallinnon ja tutkimuksen edustajien liikkumista näiden roolien välillä.

Ryhmä järjestää vuosittain tilaisuuksia tutkijoiden ja sivistyshallinnossa toimivien kohtaamiselle seminaarien ja kokousten muodossa tai Kasvatustieteen päivien tarjonnan osana.

Erityisteemaryhmä toivottaa uudet jäsenet tervetulleiksi!

Ryhmä tiedottaa ja käy keskustelua sähköpostitse sekä Facebook -ryhmän avulla.

Sivistys, hallinto ja tutkimus –erityisteemaryhmän johtoryhmässä toimivat seuraavat Suomen kasvatustieteellisen seuran jäsenet:

 • Marja-Kristiina Lerkkanen, PJ
 • Arja-Sisko Holappa
 • Elina Fonsén
 • Mika Risku
 • Risto Kilpeläinen
 • Kaisa Isotalo
 • Lauri Palsa
 • Lili-Ann Wolff
 • Sirpa Eskelä-Haapanen
 • Janne Elo
 • Saana Korva
 • Jari Kalavainen
 • Mari Kyllönen

Sivistys, hallinto ja tutkimus –ryhmän toiminnasta lisätietoa antavat ja koordinaattoreina toimivat Arja-Sisko Holappa: arja-sisko.holappa(at)oph.fi ja Elina Fonsén: elina.k.fonsen(at)jyu.fi.