Hakukuulutus: Paras kasvatustieteellinen artikkeli -palkinto junioritutkijalle

Suomen kasvatustieteellinen seura ry. julistaa haettavaksi

PARAS KASVATUSTIETEELLINEN ARTIKKELI -PALKINTO JUNIORITUTKIJALLE

Suomen kasvatustieteellisen seuran vuoden 2020 teemana on kasvatustieteellisen tutkimuksen lokaali ja globaali hyödynnettävyys. Teemaan liittyen seura julistaa haettavaksi kaksi väitelleen juniortutkijan artikkelipalkintoa. Paras kasvatustieteellinen artikkeli -palkinnolla halutaan nostaa esille nuoria kasvatustieteen tutkijoita ja innostaa heitä jatkamaan alkanutta tutkijan uraa. Palkinto jaetaan nyt kolmatta kertaa. Palkinnon saajaa voivat ehdottaa kasvatustieteen alan asiantuntijat ja lukijat, myös ohjaaja, yhteistyökumppani tai kirjoittaja itse. Yksi ehdottaja voi tehdä vain yhden artikkelipalkintoehdotuksen. Palkintoja jaetaan kaksi, kumpikin on suuruudeltaan 500 euroa.

Ehdotukset palkinnon saajasta perusteluineen ja ehdotettava artikkeli pdf-muodossa tulee lähettää 11.10.2020 klo 24.00 mennessä tällä lomakkeella: https://link.webropolsurveys.com/S/4D218E8A4B9B0066*. Palkinto jaetaan Kasvatustieteen päivillä Helsingissä joulukuussa 2020.

Junioritutkijan kriteerit

 • Ehdokkaan tulee olla väitellyt, väittelyvuodesta saa olla enintään kahdeksan vuotta (pois lukien äitiys- ja vanhempainvapaat)
 • Ehdokkaan tulee olla Suomen kasvatustieteellisen seuran jäsen

Artikkelin kriteerit

 • Artikkelin pitää olla kasvatustieteen alan artikkeli
 • Ehdokkaan tulee olla ykköskirjoittajana artikkelissa
 • Artikkelin pitää olla julkaistu vertaisarvioidussa referee-lehdessä
 • Artikkeli ei saa olla osa väitöskirjaa

Arviointimenettely

Arviointikriteerit

 • Aiheen tärkeys ja ajankohtaisuus
 • Tutkimuksen menetelmällinen laadukkuus
 • Innovatiivisuus
 • Lisää tutkimustietoa ja ymmärrystä ko. aiheesta
 • Yleisarvio

*Aiemmin käytössä ollut lomakelinkki on muuttunut