Hakukuulutus: Paras kasvatustieteellinen artikkeli -palkinto junioritutkijalle

Suomen kasvatustieteellinen seura ry. julistaa haettavaksi

PARAS KASVATUSTIETEELLINEN ARTIKKELI -PALKINTO JUNIORITUTKIJALLE

Suomen kasvatustieteellisen seuran vuoden 2018 teemana on Kohti kasvatuksen tulevaisuutta – Uudet suunnat ja tutkijasukupolvet. Teeman mukaisesti seura julistaa haettavaksi kaksi väitelleen juniortutkijan artikkelipalkintoa. Paras kasvatustieteellinen artikkeli -palkinnolla halutaan nostaa esille nuoria kasvatustieteen tutkijoita ja innostaa heitä jatkamaan alkanutta tutkijan uraa.

Palkinnon saajaa voivat ehdottaa kasvatustieteen alan asiantuntijat ja lukijat, myös ohjaaja, yhteistyökumppani tai kirjoittaja itse. Yksi ehdottaja voi tehdä vain yhden artikkelipalkintoehdotuksen.  Palkintoja jaetaan kaksi, kumpikin on suuruudeltaan 500 euroa.

Ehdotukset palkinnon saajasta perusteluineen ja ehdotettava artikkeli pdf-muodossa tulee lähettää 30.9. 2018 klo 24.00 mennessä e-lomakkeella (https://elomake.uef.fi/lomakkeet/20339/lomake.html). Palkinto jaetaan Kasvatustieteen päivillä Tampereella marraskuussa 2018.

JUNORITUTKIJAN KRITEERIT

 • Ehdokkaan tulee olla väitellyt, väittelyvuodesta saa olla enintään kahdeksan vuotta (pois lukien äitiys- ja vanhempainvapaat)
 • Ehdokkaan tulee olla Suomen kasvatustieteellisen seuran jäsen

ARTIKKELIN KRITEERIT

 • Artikkelin pitää olla kasvatustieteen alan artikkeli
 • Ehdokkaan tulee olla ykköskirjoittajana artikkelissa
 • Artikkelin pitää olla julkaistu vertaisarvioidussa referee-lehdessä
 • Artikkeli ei saa olla osa väitöskirjaa

ARVIOINTIMENETTELY

ARVIOINTIKRITEERIT

 • Aiheen tärkeys ja ajankohtaisuus
 • Tutkimuksen menetelmällinen laadukkuus
 • Innovatiivisuus
 • Lisää tutkimustietoa ja ymmärrystä ko. aiheesta
 • Yleisarvio

 

Suomen kasvatustieteellisen seuran hallitus