Jätä abstrakti kasvatustieteen päivien teemaryhmään / Call for FERA Conference Abstracts

Tervetuloa pitämään esitystä Kasvatustieteen päiville Tampereelle 15.−16.11.2018! Kasvatustieteen päivien teemaryhmissä keskustellaan tekeillä olevista tai jo valmistuneista tutkimuksista osallistujien pitämien esitysten pohjalta. Teemaryhmille on varattu päivien ohjelmasta kolme 90 minuutin sessiota. Tyypillisesti yhdessä sessiossa on 3−4 esitystä. Teemaryhmien vetäjät arvioivat ja valitsevat oman teemaryhmänsä abstraktit sekä laativat teemaryhmien ohjelman yhteistyössä päivien järjestäjien kanssa.

Kun laadit abstraktin, muista seuraavat asiat:

  • Otsikoi abstraktisi.
  • Kerro tutkimuksestasi lyhyesti: keskeisin argumenttisi, teoreettinen viitekehys ja mikäli mahdollista metodi ja tulokset. Voit mainita keskeiset lähteesi, mutta lähdeluettelo ei ole abstraktissa pakollinen.
  • Kirjoita abstrakti esityskielellä.
  • Abstraktin maksimitta on 250 sanaa.
  • Valitse, mihin teemaryhmään lähetät abstraktisi. Teemaryhmien kuvaukset löydät konferenssin verkkosivulta https://events.uta.fi/kt-paivat2018/teemaryhmat-ja-symposiumit/.

Abstrakti lähetetään 24.9.2018 mennessä lomakkeella: https://www.lyyti.in/kt-paivat2018_abstraktit. Abstraktien hyväksymisestä ilmoitetaan viimeistään 8.10.2018.

Esittele tutkimustasi posterilla

Voit esitellä tutkimustasi myös posterilla. Tieteellisessä posterissa esitellään tiiviissä ja havainnollisessa muodossa tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat, tutkimuskysymykset, tutkimusaineisto ja menetelmät, tutkimustulokset sekä johtopäätökset. Posterin koko tulee olla A1 (leveys 594 mm x korkeus 841 mm) tai A0 (leveys 841 mm x korkeus 1189 mm). Tee posteriesityksestäsi abstrakti (maksimissaan 250 sanaa), ja lähetä se lomakkeella tästä 24.9.2018 mennessä.

Posterit ovat esillä koko konferenssin ajan konferenssin tapahtumapaikalla yliopiston juhlasalin aulassa. Posterin esittäjä vastaa itse posterinsa ripustamisesta ja posterin poistamisesta konferenssin päätyttyä. Posterin tekijöiden edellytetään olevan paikalla esittelemässä posteriaan posteriesityksen aikana. Sinulla on mahdollisuus esitellä posteriasi myös verkossa.

Lisätietoja Kasvatustieteen päivistä: https://events.uta.fi/kt-paivat2018/.

*********************************

CALL FOR ABSTRACTS

You are welcome to present your research at the FERA conference in Tampere 15−16 November 2018! In thematic groups participants present and discuss ongoing or finished research on the basis of academic presentations. Each session lasts 90 minutes, and typically one session includes three to four presentations. Abstracts submitted to the thematic groups will be reviewed by thematic group leaders. The group leaders prepare the programme of the sessions together with the conference organizers.

In some thematic groups the language will be English, and some groups are multilingual.

When you are preparing your abstract, please remember:

  • Give your presentation a title.
  • Describe your research briefly: central argument, theoretical background, methods and results if possible. You can use references but you don’t need to add a list of references in the abstract.
  • Write your abstract in the language of your presentation.
  • The maximum length of the abstract is 250 words.
  • Choose your thematic group. You will find the descriptions of the thematic groups on the conference web page: https://events.uta.fi/feraconference2018/workshops-and-symposia/.

Submit your abstract by 24 September: https://www.lyyti.in/kt-paivat2018_abstraktit. The acceptance of an abstract will be announced by 8 October at the latest.

Present your research with a poster

You can also present your research with a poster. In an academic poster, you briefly illustrate the central points of your research: theoretical background, research questions, data, methods, results and conclusions. The size of a poster is A1 (width 594 mm x height 841 mm) or A0 (width 841 mm x height 1189 mm). Prepare an abstract of your poster (max 250 words), and submit it here by 24 September, 2018.

The poster exhibition will be open during the conference at the conference venue. Presenters will mount the posters themselves and remove them after the conference. Presenters are expected to be ready to present their posters during a coffee break dedicated for poster presentations. It is also possible to present the poster in web.

Further information on the FERA Conference: https://events.uta.fi/feraconference2018/.