Toimituskunta

Toimituskunta 2018–2020

Prof. Hannu Heikkinen (pj.)
Koulutuksen tutkimuslaitos
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto
Puh. 050 342 1346
hannu.l.t.heikkinen(at)jyu.fi

Prof. Joel Kivirauma
Kasvatustieteiden laitos
Assistentinkatu 5
20014 Turun yliopisto
Puh. (02) 333 8579
joel.kivirauma(at)utu.fi

Prof. Liisa Tainio
Opettajankoulutuslaitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 5 A)
00014 Helsingin yliopisto
Puh. (09) 191 29842
liisa.tainio(at)helsinki.fi

Sihteeri:
Anu Keinänen
Koulutuksen tutkimuslaitos
PL 35 (Ruusupuisto)
40014 Jyväskylän yliopisto
Puh. 040 835 3976
anu.j.keinanen(at)jyu.fi

Varajäsenet:

Ulla-Maija Salo
Käyttäytymistieteiden laitos
PL 9
00014 Helsingin yliopisto
ulla-maija.salo(at)helsinki.fi

Pertti Väisänen
Itä-Suomen yliopisto
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto
PL 111
80101 Joensuu
pertti.vaisanen(at)uef.fi