Toimitusneuvosto

Toimitusneuvosto 2018–2020

Prof. Hannu Heikkinen (pj.)
Koulutuksen tutkimuslaitos
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto
Puh. 050 342 1346
hannu.l.t.heikkinen@jyu.fi

Prof. Arto Jauhiainen
Kasvatustieteiden laitos
Assistentinkatu 5
20014 Turun yliopisto
Puh. 040 729 2326
artojau@utu.fi

Prof. Liisa Tainio
Kasvatustieteiden osasto
PL 9 (Siltavuorenpenger 5 A)
00014 Helsingin yliopisto
Puh. (09) 191 29842
liisa.tainio@helsinki.fi

Sihteeri:
Anu Keinänen
Koulutuksen tutkimuslaitos
PL 35 (Ruusupuisto)
40014 Jyväskylän yliopisto
Puh. 040 835 3976
fera-julkaisusarja@jyu.fi

Varajäsenet:

Päivi Tynjälä
Koulutuksen tutkimuslaitos
PL 35 (Ruusupuisto)
40014 Jyväskylän yliopisto
paivi.tynjala@jyu.fi

Heikki Silvennoinen
Turun yliopisto
Kasvatustieteiden laitos
Assistentinkatu 5
20014 Turun yliopisto
heikki.silvennoinen@utu.fi

Ulla-Maija Salo
Helsingin yliopisto
Kasvatustieteiden osasto
PL 9 (Siltavuorenpenger 5 A)
00014 Helsingin yliopisto
ulla-maija.salo@helsinki.fi