Kirjoittajakutsu Kasvatustieteen päivien 2019 artikkelikokoelmaan

Kasvatustieteen päivien 2019 teemasta Oppimisen maisemat muuntuvat – entäpä sitten? julkaistaan korkeatasoisista artikkeleista koostuva kokoomateos, johon kirjoittajat valitaan erillisen haun kautta. Julkaisun tavoitteena on ajankohtaisesti, tulevaisuuteen luotsaavasti ja kriittisesti tarkastella oppimisen maisemien ja oppimista säätelevien ympäristöjen tilaa ja muutosta. Artikkeleiden toivotaan avaavan ajassa tapahtuvien muutosten vaikutuksia sekä merkitysten uudelleen muodostumista kasvatuksen ja koulutuksen eri teemoille ja ilmiöille.

Abstraktien jättämisaikaa on pidennetty 6.1.2020 klo 23.55 saakka. 

Tarkempia tietoja verkkosivuilta https://www.uef.fi/web/kt-paivat2019/oppimisen-maisemat-muuntuvat-entapa-sitten-julkaisu.