Päätoimittajan ja toimitusneuvostojen jäsenten tehtäviä haettavana

Suomen kasvatustieteellinen seura ry

Päätoimittajan ja toimitusneuvostojen jäsenten tehtäviä haettavana

Suomen kasvatustieteellisellä seuralla on kaksi vakiintunutta tieteellistä julkaisufoorumia, Kasvatus-lehti ja Kasvatusalan tutkimuksia -julkaisusarja. Molemmat ovat korkeatasoisia ja arvostettuja vertaisarvioituja kasvatusalan julkaisuja, joilla on keskeinen rooli suomalaisessa tieteellisessä keskustelussa ja tutkimustiedon välittämisessä. Julkaisut tehdään yhteistyössä Suomen kasvatustieteellisen seuran sekä Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen ja Avoimen tiedon keskuksen kanssa. Julkaisuja kehitetään jatkuvasti vastaamaan tieteellisen julkaisemisen uusiin vaatimuksiin, avoimuuteen sekä saavutettavuuteen.

Haemme julkaisuihin päätoimittajaa ja toimitusneuvoston jäseniä vastaamaan korkeatasoisesta julkaisutoiminnasta ja sen kehittämisestä vuoden 2021 alusta alkaen.

Kasvatus-lehden päätoimittaja

Päätoimittaja vastaa Kasvatus-lehden sisällöstä ja sen kehittämisestä kokonaisvaltaisesti. Hän tekee lehteä yhdessä toimitusneuvoston ja kustannustoimittajan kanssa. Päätoimittajan paikka tarjoaa erinomaisen näkymän korkeatasoiseen suomenkieliseen kasvatustieteellisen tutkimuksen kenttään sekä mahdollisuuden vaikuttaa julkaisujen korkeaan tasoon.

Etsimme päätoimittajaksi professoria, apulaisprofessoria tai ansioitunutta dosenttia, jolla on avarakatseista näkemystä ja kokemusta kotimaisten ja kansainvälisten kasvatustieteellisten julkaisujen toimittamisesta ja käsikirjoitusten arvioinnista. Kasvatus-lehteä kehitetään parhaillaan digitaaliseksi ja avoimeksi julkaisuksi. Päätoimittajan sitoutuminen ja halu uudistaa Kasvatus-lehteä on erittäin tärkeää. Päätoimittajan tehtävä on kolmivuotinen (2021–2023). Uusi päätoimittaja työskentelee nykyisen päätoimittajan kanssa vuoden 2021 ajan. Tehtävästä maksetaan Kasvatustieteellisen seuran vuosittain vahvistama palkkio.

Tiedustelut: Kasvatus-lehden päätoimittaja apulaisprofessori Janne Varjo (janne.varjo@helsinki.fi) tai toimitusneuvoston puheenjohtaja professori Risto Rinne (rinne@utu.fi).

Kasvatus-lehden toimitusneuvoston jäsenet (6)

Toimitusneuvoston tehtävänä on ohjata Kasvatus-lehden julkaisemista yhteistyössä päätoimittajan kanssa. Toimitusneuvosto tukee Kasvatus-lehden päätoimittajaa lehden kehittämisessä. Kasvatus-lehti on parhaillaan siirtymässä digitaaliseksi ja avoimeksi julkaisuksi. Toimitusneuvoston jäsenyys tarjoaa erinomaisen näköalapaikan suomalaisen kasvatustieteellisen julkaisutoiminnan edistämiseen ja kehittämiseen.

Etsimme toimitusneuvoston jäseniksi professoreita, apulaisprofessoreita, dosentteja tai meritoituneita post doc -vaiheen tutkijoita, joilla on kokemusta julkaisemisesta kansallisilla ja kansainvälisillä foorumeilla sekä kokemusta tieteellisten julkaisujen vertaisarviointitehtävistä. Sitoutuminen toimitusneuvoston jäsenen tehtävään on erittäin tärkeää. Toimitusneuvostoon valitaan kuusi lisäjäsentä vuoden 2021 alusta. Toimitusneuvoston jäsenyys on kolmivuotinen (2021–2023). Toimitusneuvoston työskentelytapa ja jäsenten vastuualueet tarkentuvat myöhemmin. Toimitusneuvoston jäsenille ei makseta palkkiota.

Tiedustelut: Kasvatus -lehden päätoimittaja apulaisprofessori Janne Varjo (janne.varjo@helsinki.fi) tai toimitusneuvoston puheenjohtaja professori Risto Rinne (rinne@utu.fi).

Kasvatusalan tutkimuksia –julkaisusarjan toimitusneuvoston jäsen (2) ja varajäsen (2)

Toimitusneuvoston tehtävänä on ohjata julkaisusarjan julkaisutoimintaa. Sen vastuulla on ottaa arvioitaviksi julkaisusarjaan tulevat ehdotukset, järjestää tieteellinen vertaisarviointi, tehdä julkaisupäätökset ja kehittää sarjan toimintaa. Kasvatusalan tutkimuksia -julkaisusarja tarjoaa näköalapaikan suomalaiseen kasvatustieteelliseen tutkimukseen, mahdollisuuden vaikuttaa kustannustoiminnan kehittämiseen ja mahdollisuuden ansioitua tieteellisellä uralla.

Etsimme toimitusneuvoston jäseniksi professoreita, apulaisprofessoreita, dosentteja tai meritoituneita post doc -vaiheen tutkijoita, joilla on kokemusta julkaisemisesta kansallisilla ja kansainvälisillä tutkimusfoorumeilla sekä mahdollisesti kokemusta tieteellisten julkaisujen toimittamisesta. Sitoutuminen toimitusneuvoston jäsenen tehtävään on erittäin tärkeää. Toimitusneuvostoon valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä. Toimitusneuvoston jäsenyys on kolmivuotinen (2021–2023), tehtävästä ei makseta palkkiota.

Tiedustelut: Kasvatusalan tutkimuksia -julkaisusarjan toimitusneuvoston puheenjohtaja, professori Hannu L.T. Heikkinen, hannu.l.t.heikkinen@jyu.fi, 050 342 1346

Hakeminen ja aikataulu

Tehtäviin haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka toimitetaan Suomen kasvatustieteellisen seuran sihteeri Satu Piispa-Hakalalle, satu.piispa-hakala@uef.fi, 31.10.2020 mennessä. Samalla hakemuksella voi hakea useampaan tehtävään. Hakemuksessa pyydetään kuvaamaan oma näkemys ko. julkaisufoorumin ja julkaisemisen kehittämisestä sekä omat ansiot tieteellisen julkaisemisen alueella. Hakemukseen pyydetään liittämään ansioluettelo ja julkaisuluettelo.

Suomen kasvatustieteellisen seuran hallitus valitsee henkilöt tehtäviin yhteistyössä Kasvatus-lehden, Kasvatusalan tutkimuksia -julkaisusarjan toimijoiden sekä Koulutuksen tutkimuslaitoksen kanssa, niin että toimituskunnasta muodostuu mahdollisimman ansioitunut ja monipuolinen. Tehtäviin valituille ilmoitetaan 15.12.2020 mennessä

Tiedustelut kaikkien tehtävien osalta: Suomen kasvatustieteellisen seuran puheenjohtaja professori Auli Toom, auli.toom@helsinki.fi, 050 415 4852