Paras kasvatustieteellinen artikkeli -palkinto junioritutkijalle

Suomen kasvatustieteellinen seura ry. julistaa haettavaksi  

PARAS KASVATUSTIETEELLINEN ARTIKKELI -PALKINTO JUNIORITUTKIJALLE  

Suomen kasvatustieteellisen seuran vuoden 2019 teemana on Kasvatustieteellisen tutkimuksen vaikuttavuus. Teemaan liittyen seura julistaa haettavaksi kaksi väitelleen juniortutkijan artikkelipalkintoa. Paras kasvatustieteellinen artikkeli -palkinnolla halutaan nostaa esille nuoria kasvatustieteen tutkijoita ja innostaa heitä jatkamaan alkanutta tutkijan uraa. Palkinto jaetaan toista kertaa.  Palkinnon saajaa voivat ehdottaa kasvatustieteen alan asiantuntijat ja lukijat, myös ohjaaja, yhteistyökumppani tai kirjoittaja itse. Yksi ehdottaja voi tehdä vain yhden artikkelipalkintoehdotuksen.  Palkintoja jaetaan kaksi, kumpikin on suuruudeltaan 500 euroa.

Ehdotukset palkinnon saajasta perusteluineen ja ehdotettava artikkeli pdf-muodossa tulee lähettää 30.9. 2019 klo 24.00 mennessä e-lomakkeella (https://elomake.uef.fi/lomakkeet/23247/lomake.html) Palkinto jaetaan Kasvatustieteen päivillä Joensuussa marraskuussa 2019.

Junioritutkijan kriteerit

 • Ehdokkaan tulee olla väitellyt, väittelyvuodesta saa olla enintään kahdeksan vuotta (pois lukien äitiys- ja vanhempainvapaat)
 • Ehdokkaan tulee olla Suomen kasvatustieteellisen seuran jäsen

Artikkelin kriteerit

 • Artikkelin pitää olla kasvatustieteen alan artikkeli
 • Ehdokkaan tulee olla ykköskirjoittajana artikkelissa
 • Artikkelin pitää olla julkaistu vertaisarvioidussa referee-lehdessä
 • Artikkeli ei saa olla osa väitöskirjaa

Arviointimenettely

Arviointikriteerit

 • Aiheen tärkeys ja ajankohtaisuus
 • Tutkimuksen menetelmällinen laadukkuus
 • Innovatiivisuus
 • Lisää tutkimustietoa ja ymmärrystä ko. aiheesta
 • Yleisarvio