Kasvatuksen historian ja filosofian verkosto

Kasvatuksen historian ja filosofian verkosto on vuonna 2005 perustettu alan tutkijoiden ja opiskelijoiden valtakunnallinen ja monitieteellinen verkosto, jonka tavoitteena on edistää kasvatuksen historian tutkimusta ja opetusta sekä tutkijoiden välistä yhteistyötä.

Verkoston toiminnasta vastaavat pääasiassa tähän liittyneet jäsenet ja verkoston yleiskokouksessa valittu johtoryhmä. Verkoston taustalla ovat yksittäisten jäsenten lisäksi myös Aikuiskasvatuksen tutkimusseura, Suomen kasvatustieteellinen seura ja Suomen kouluhistoriallinen seura. Vuonna 2011 mukaan liittyi myös Suomen kirjahistoriallinen seura. Verkostolla on toimivat yhteistyösuhteet myös esimerkiksi Ammattikoulutuksen tutkimusseuraan.

Verkoston tavoitteena on edistää kasvatuksen historian opetusta ja tutkimusta Suomessa toimimalla alasta kiinnostuneiden avoimena ”kohtauspaikkana”. Tämän tavoitteen edistämiseksi verkosto järjestää vuosittain kansalliset kaksipäiväiset Kasvatuksen historian päivät sekä muita pienimuotoisempia yhteiskokoontumisia, koordinoi erilaisia yhteishankkeita ja ylläpitää interaktiivista ”verkkofoorumia”.

Verkosto pyrkii omalla toiminnallaan edistämään myös alan julkaisutoimintaa. Verkosto perusti tätä edistäkseen Kasvatus & Aika -julkaisun vuonna 2007, joka julkaisun jatkuvuuden turvaamiseksi siirtyi tammikuussa 2011 Suomen Kouluhistoriallisen Seuran, vuoden 2012 loppupuolelta alkaen Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran, vastuulle. Verkosto pyrkii tukemaan mahdollisuuksien mukaan toiminnallaan myös taustaseurojensa, erityisesti niiden kasvatuksen historiaan liittyvää, toimintaa. Tätä puolta verkoston toiminnassa edustaa esimerkiksi se, että verkosto toimii aktiivisesti Suomen kasvatustieteellisen seuran puitteissa seuran yhtenä erityisteemaryhmänä (Kasvatuksen historian sig-ryhmänä).

Liittymällä verkoston postituslistalle pysyt parhaiten ajan tasalla mitä verkostossa tapahtuu. Lisäksi saat muitakin alan tiedotteita.

Näin liityt listalle: 

Lähetä viesti osoitteeseen: majordomo@helsinki.fi

Jätä viestin otsikkokenttä tyhjäksi.

Kirjoita viestin sisällöksi: ’subscribe kahifi-verkosto sähköpostisoitteesi’, esimerkki: subscribe kahifi-verkosto maija.meikalainen@helsinki.fi

Älä kirjoita viestiin mitään muuta. Saat vastauksena automaattisen viestin, jossa on mm. ohjeet listalta poistumiseen.


Kasvatuksen historian ja filosofian verkoston johtoryhmä

Tarna Kannisto (puheenjohtaja), tarna.kannisto@helsinki.fi
Anja Heikkinen, anja.heikkinen@tuni.fi
Hanna-Maija Huhtala, hanna-maija.huhtala@oulu.fi
Mika Perälä, mika.perala@helsinki.fi
Taneli Matti, matti.taneli@salo.fi