Kasvatussosiologian verkosto

Kasvatussosiologian verkosto on Suomen Kasvatustieteellisen Seuran erityisteemaryhmä, jonka tarkoituksena on rakentaa keskustelufoorumia kasvatussosiologiaan suhteutuvan tutkimuksen tekijöille.

Verkoston perustava kokous, johon osallistui yhdeksän tutkijaa, pidettiin Kasvatustieteen päivien yhteydessä Helsingissä 21.11.2003. Tuolloin päädyttiin siihen, että varsinaista johtoryhmää ei vielä valittaisi, vaan Hannu Simola toimisi toistaiseksi verkoston koordinaattorina. Päätettiin myös, että verkosto lähtisi liikkeelle järjestämällä temaattisen symposiumin eri yliopistoissa vuosittain keväisin. Ensimmäinen symposium ”Arviointi koulutuspolitiikkana” päätettiin järjestää Helsingissä.

Lisäksi verkosto toimisi aktiivisesti kasvatussosiologisen teemaryhmän järjestämiseksi jokasyksyisten Kasvatustieteen päivien yhteydessä. Erityisesti verkosto pyrkii edistämään kasvatussosiologista julkaisutoimintaa kaikilla mahdollisilla foorumeilla. Helsingin symposiumin yhteydessä pidetään laajempi palaveri, jossa toimintalinjoista päätetään.

Heikki Silvennoinen
Ks-verkoston koordinaattori
Professori, Turun Yliopisto,
e-mail: heikki.silvennoinen@utu.fi

Kasosig — Kasvatussosiologian verkoston postituslista: info ja liittyminen osoitteessa http://lists.oulu.fi/mailman/listinfo/kasosig