Kestävä kehitys kasvatuksessa ja koulutuksessa -verkosto

Verkosto aloitti toimintansa vuonna 2004. Verkosto edistää kestävää kehitystä ja sen tutkimusta sekä kansallisesti että kansainvälisesti ihmisenä kasvamisen ja sivistyksen näkökulmaa painottaen.

Toiminnan keskiössä ovat sellaiset käyttäytymisen muutokseen ja yhteiskunnalliseen muutokseen liittyvät kysymykset, joiden avulla on mahdollista siirtyä kestävään elämäntapaan ja kulttuuriin. Verkostossa kohtaavat vastuulliseen maailmasuhteeseen kasvamisesta kiinnostuneet empiiristä ja teoreettista tutkimusta tekevät tutkijat kaikilta koulutuksen asteilta. Lähestymistapa on tieteidenvälinen, sillä aihepiirit ovat monitieteisiä – ekologisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin tarkasteluihin linkittyviä.

Tarkasteltavat ilmiöt määrittyvät väljästi. Yhteistä niille on tulevaisuussuuntautuneisuus, joka voi kytkeytyä ilmastonmuutokseen, globaaleihin kysymyksiin, ihmisoikeuksiin tai ympäristökysymyksiin. Myös vastuullista maailmasuhdetta korostavan ekososiaalisen sivistyskäsityksen empiirinen ja käsitteellinen tarkastelu on mukana verkoston toiminnassa.

Vuodet 2011–2020 ovat YK:n Biodiversiteetin vuosikymmen. Tällöin erityisen huomion kohteena on paikallisen biodiversiteetin tunteminen ja kestävä käyttö sekä tähän liittyen LuontoPortti-verkkopalvelun lajintunnistamispalvelun tutkiminen ja kehittäminen entistäkin enemmän kestävää kehitystä edistäväksi.

Kestävä kehitys kasvatuksessa ja koulutuksessa -verkoston koordinaattori on Helsingin yliopiston dosentti Arto O. Salonen (arto.o.salonen@helsinki.fi)

Kiinnostuneet kasvatustieteellisen seuran jäsenet voivat liittyä halutessaan Facebook-ryhmäämme: https://www.facebook.com/groups/547595455336953/. Tämän FB-ryhmän luomisen perustana on prof. Mauri Åhlbergin kehittelemä teoria siitä, että ihmiskunnan valtaviin kestävän kehityksiin uhkiin paras vastaus on edistää ihmiskunnan nopeaa oppimista, totuutta etsivää dialogia ja yhteisöllistä kumulatiivista tiedonrakentamista. Parhaiten se tapahtuu ihmiskunnan rakentaman suurimman infrastruktuurin, internetin välityksellä.