Perhe-erityisteemaryhmä

Perhe-erityisteemaryhmän (2009–) tarkoituksena on koota yhteen tutkijoita, joiden kiinnostuksen kohteena ovat muun muassa monimuotoinen perhe ja sen jäsenten erilaiset elämänpolut sekä vanhemmuus ja kasvatus yksityisissä ja institutionaalisissa konteksteissa.

(Scroll down for information in English)

Monitieteinen ja erilaisista metodologisista lähtökohdista ammentava perhetutkimus tarjoaa tuoreita tutkimusnäköaloja ajankohtaisiin ja yhteiskunnallisesti kiinnostaviin kysymyksiin. Teemaryhmä luo tutkijoille mahdollisuuksia verkostoitua ja käydä keskustelua näistä aiheista.

Tavoitteena on myös edistää perhetutkimuksen näkyvyyttä kasvatustieteen kentällä ja luoda sekä ylläpitää suhteita perhetutkijoihin, tutkimusryhmiin ja alan organisaatioihin niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Viimeaikainen toiminta

Osallistumme tieteelliseen keskusteluun järjestämällä konferensseissa teemaryhmiä ja symposiumeja. Vuoden 2016 Kasvatustieteen päivillä 17–18.11.2016 järjestetään teemaryhmä Perhe, vanhemmuus ja lapsuus sekä symposium Nordic parental involvement at school and early childhood education.

Perhetutkimuksen päiville 11–12.4.2016 osallistuttiin työryhmällä Perheiden tuki ja vuoden 2015 Kasvatustieteen päiville teemaryhmällä Vanhemmat ja lapset tehokkaassa koulutusyhteiskunnassa.

Kansainvälistä yhteistyötä tehdään muun muassa seuraavien verkostojen kanssa:

EERA Network 14. Communities, Families and Schooling in Educational Research

NERA Network 18. Families, Institutions and Communities in Education

NERA Network 20. Youth Research

FICEC/NORNAPE. Families, Institutions and Communities in Educational Contexts

Viimeaikaista tieteellistä julkaisutoimintaa edustaa Call for papers kesäkuussa 2016: Special issue in Nordic Journal of Studies in Educational Policy (NordSTEP) Managing the Gap – Policy and Practise of Parents in Child Care and Education.

Yhteyshenkilöt

Marita Neitola marita.neitola@utu.fi (puheenjohtaja)

Minna Ranta minna.s.ranta@jyu.fi (viestintävastaava)

Family research SIG -group

Finnish educational researchers focusing on family, parenting, childrearing and upbringing at home form a special interest group (SIG). The aim of the group is to bring together researchers, support national and international co-operation, promote family research and in general to enhance the visibility of research on issues connected to family life and parenting.

The group provides researchers a forum for networking, interaction and discussions of current research themes as well as theoretical and methodological approaches. Research focusing on family, parenting, childrearing and upbringing at home is significant on societal level and a specialty within the field educational sciences in Finland.

If you would like to get more information on Family Research SIG –group or would like to find a Finnish research partner focusing on family, parenting, childrearing and upbringing at home, please, be free to contact the chair of the Family Research SIG –group, Marita Neitola, email: marita.neitola@utu.fi