Taide- ja taitokasvatuksen tutkimuksen verkosto

Ryhmän toiminnan tavoitteena on ylläpitää ja kehittää kansallista taide- ja taitokasvatuksen asiantuntijoiden yhteistyöverkostoa sekä edistää aktiivisesti alan tutkimusta ja opetusta.

Ryhmä kokoaa yhteen tutkijoita, opettajia ja kouluttajia taide- ja taitokasvatuksen eri aloilta ja koulutussektoreilta (varhaiskasvatus, esi-, perus- ja lukio-opetus, toisen asteen ja korkea-asteen koulutus, taiteen perusopetus sekä muut taidekasvatuksen kentällä toimijat).

Ryhmä tukee alan tutkimusta edistämällä tutkijaryhmien tapaamisia ja alan julkaisutoimintaa. Tällä hetkellä ryhmässä on jäseniä noin 115.

TT-SIG-ryhmän keskeisiä www-sivustoja:
World Alliance for Arts Education (WAAE)
International Society for Music Education (ISME)
International Society of Education through Art (InSEA)
World Dance Alliance (WDA)
International Drama/Theatre and Education Association (IDEA)
Suomen Taidekasvatuksen Tutkimusseura ry (Hollo-Instituutti) on nyt TSV:n jäsen. Julkaisuyhteistyössä Musiikkikasvatus-lehti ja Synteesi.Johtoryhmä 2018-2020

Puheenjohtaja
Katja Sutela, yliopistonlehtori, Oulun yliopisto, katja.sutela@oulu.fi

Varapuheenjohtaja ja tiedotusvastaava
Minna Muukkonen, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto. minna.muukkonen@uef.fi

Jäsenet

Isto Turpeinen, tutkijatohtori, Taideyliopisto. isto.turpeinen@uniarts.fi
varajäsen Heli Kauppila, projektitutkija, Taideyliopisto. heli.kauppila@uniarts.fi

Hannu M. Heikkinen, yliopistonlehtori, Oulun yliopisto. hannu.m.heikkinen@oulu.fi
varajäsen Juli Aerila, lehtori, Turun yliopisto. julaer@utu.fi

Mirja Hiltunen, professori, Lapin yliopisto. mirja.hiltunen@ulapland.fi,
varajäsen Marja Ervasti, lehtori, Oulun yliopisto. marja.ervasti@oulu.fi

Minna Muukkonen, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto. minna.muukkonen@uef.fi
varajäsen Marja Rastas, Aalto-yliopisto. marja.rastas@aalto.fi

Hanna Nikkanen, lehtori, Vantaan kaupunki ja tutkijatohtori, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia. hanna.nikkanen@uniarts.fi
varajäsenet Heikki Ruismäki, professori, Helsingin yliopisto. heikki.ruismaki@helsinki.fi
Alma Muukka-Marjovuo, Sibelius-lukio ja Aalto-yliopisto. alma-liisa.muukka-marjovuo@edu.hel.fi

Seija Kairavuori, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, seija.kairavuori@helsinki.fi
varajäsen Päivi Palojoki, professori, Helsingin yliopisto. paivi.palojoki@helsinki.fi

Ulla Kiviniemi, lehtori, Jyväskylän yliopisto, ulla.kiviniemi@jyu.fi
varajäsen Seija Karppinen, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto. seija.karppinen@helsinki.fi