Taide- ja taitokasvatuksen tutkimuksen verkosto

Ryhmän toiminnan tavoitteena on ylläpitää ja kehittää kansallista taide- ja taitokasvatuksen asiantuntijoiden yhteistyöverkostoa sekä edistää aktiivisesti alan tutkimusta ja opetusta.

Ryhmä kokoaa yhteen tutkijoita, opettajia ja kouluttajia taide- ja taitokasvatuksen eri aloilta ja koulutussektoreilta (varhaiskasvatus, esi-, perus- ja lukio-opetus, toisen asteen ja korkea-asteen koulutus, taiteen perusopetus sekä muut taidekasvatuksen kentällä toimijat).

Ryhmä tukee alan tutkimusta edistämällä tutkijaryhmien tapaamisia ja alan julkaisutoimintaa. Tällä hetkellä ryhmässä on jäseniä noin 115.

TT-SIG-ryhmän keskeisiä www-sivustoja:
World Alliance for Arts Education (WAAE)
International Society for Music Education (ISME)
International Society of Education through Art (InSEA)
World Dance Alliance (WDA)
International Drama/Theatre and Education Association (IDEA)
Suomen Taidekasvatuksen Tutkimusseura ry (Hollo-Instituutti) on nyt TSV:n jäsen. Julkaisuyhteistyössä Musiikkikasvatus-lehti ja Synteesi.


Toimintakertomus 2018


Johtoryhmä 2018-2020

Puheenjohtaja
Marja Ervasti, lehtori, Oulun yliopisto. marja.ervasti@oulu.fi,

Varapuheenjohtaja ja tiedotusvastaava
Minna Muukkonen, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto. minna.muukkonen@uef.fi

Jäsenet

Isto Turpeinen, tutkijatohtori, Taideyliopisto. isto.turpeinen@uniarts.fi
varajäsen Heli Kauppila, projektitutkija, Taideyliopisto. heli.kauppila@uniarts.fi

Hannu M. Heikkinen, yliopistonlehtori, Oulun yliopisto. hannu.m.heikkinen@oulu.fi
varajäsen Juli Aerila, lehtori, Turun yliopisto. julaer@utu.fi

Mirja Hiltunen, professori, Lapin yliopisto. mirja.hiltunen@ulapland.fi,
varajäsen Marja Ervasti, lehtori, Oulun yliopisto. marja.ervasti@oulu.fi

Minna Muukkonen, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto. minna.muukkonen@uef.fi
varajäsen Marja Rastas, Aalto-yliopisto. marja.rastas@aalto.fi

Hanna Nikkanen, lehtori, Vantaan kaupunki ja tutkijatohtori, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia. hanna.nikkanen@uniarts.fi
varajäsenet Heikki Ruismäki, professori, Helsingin yliopisto. heikki.ruismaki@helsinki.fi
Alma Muukka-Marjovuo, Sibelius-lukio ja Aalto-yliopisto. alma-liisa.muukka-marjovuo@edu.hel.fi

Seija Kairavuori, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, seija.kairavuori@helsinki.fi
varajäsen Päivi Palojoki, professori, Helsingin yliopisto. paivi.palojoki@helsinki.fi

Ulla Kiviniemi, lehtori, Jyväskylän yliopisto, ulla.kiviniemi@jyu.fi
varajäsen Seija Karppinen, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto. seija.karppinen@helsinki.fi


Ajankohtaista, tapahtumia ja kirjallisuutta

Taide takaisin kouluun -blogiteksti http://tiedekirnu.blogspot.com/2019/04/taide-takaisin-kouluun.html

EAPRIL 2019 konferenssi Tartossa 27.-29.11.  https://eapril.org/eapril-2019

Tanssi liikuttaa-toimenpidesuositus. Arts Equal 1/2019

Suhteessa maailmaan: Ympäristöt oppimisen avaajina. Granö, P.; Hiltunen, M.; Jokela, T., (toim.). 2018. Lapland University Press. https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/63608

Anttila, E & Suominen, A. 2018. Critical articulations of hope from the margins of arts education: International perspectives and practices. Aalto Arts

Suhteessa maailmaan. Ympäristöt oppimisen avaajina -uutuusteos aukaisee luokkahuoneen ovea moninaisiin oppimisympäristöihin ja -tilanteisiin. Teos esittelee opettajakoulutuksen parissa toteutettua aktiivista kehittämistyötä ja innovatiivisia kokeiluja. Se tuo tärkeän puheenvuoron ajankohtaiseen keskusteluun koulun uudistamisesta. Kirjoittajat tarkastelevat artikkeleissaan oppimisen tilanne- ja paikkasidonnaisuuksien merkityksiä erilaisten oppimisympäristöjen ja teknologian näkökulmasta. Lisäksi esitellään, miten irrallisista oppisisällöistä siirrytään opettelemaan tietoja ja taitoja oppiainerajoja ylittäen.