Taide- ja taitokasvatuksen tutkimuksen verkosto

Ryhmän toiminnan tavoitteena on ylläpitää ja kehittää kansallista taide- ja taitokasvatuksen asiantuntijoiden yhteistyöverkostoa sekä edistää aktiivisesti alan tutkimusta ja opetusta.

Ryhmä kokoaa yhteen tutkijoita, opettajia ja kouluttajia taide- ja taitokasvatuksen eri aloilta ja koulutussektoreilta (varhaiskasvatus, esi-, perus- ja lukio-opetus, toisen asteen ja korkea-asteen koulutus, taiteen perusopetus sekä muut taidekasvatuksen kentällä toimijat).

Ryhmä tukee alan tutkimusta edistämällä tutkijaryhmien tapaamisia ja alan julkaisutoimintaa. Tällä hetkellä ryhmässä on jäseniä noin 115.

TT-SIG-ryhmän keskeisiä www-sivustoja:
World Alliance for Arts Education (WAAE)
International Society for Music Education (ISME)
International Society of Education through Art (InSEA)
World Dance Alliance (WDA)
International Drama/Theatre and Education Association (IDEA)
Suomen Taidekasvatuksen Tutkimusseura ry (Hollo-Instituutti) on nyt TSV:n jäsen. Julkaisuyhteistyössä Musiikkikasvatus-lehti ja Synteesi.


Johtoryhmä 2020-2022

Puheenjohtaja
Katja Sutela, musiikkikasvatuksen yliopistonlehtori, Oulun yliopisto, katja.sutela@oulu.fi

Varapuheenjohtaja ja tiedotusvastaava
Raisa Foster, vanhempi tutkija TaY, sosiaalipedagogiikan, erityisesti taiteellisen tutkimuksen ja työotteen dosentti UEF, tanssipedagogiikan dosentti Taideyliopisto, raisa.foster@tuni.fi

Jäsenet

  1. Mirja Hiltunen, kuvataidekasvatuksen professori, Lapin yliopisto, yhteisöllinen taidekasvatus ja taiteen soveltavan käytön dosentti Oulun yliopisto

Varajäsen Marjo Pernu, kuvataidekasvatuksen yliopisto-opettaja, väitöskirjatutkija. Lapin yliopisto.

  1. Kaarina Marjanen, musiikkikasvatuksen yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto,

Varajäsen Siiri Ahtola, musiikkikasvatuksen yliopisto-opettaja, väitöskirjatutkija. Itä-Suomen yliopisto,

  1. Seija Kairavuori, kuvataiteen didaktiikan yliopistonlehtori, kuvataidekasvatuksen dosentti, Helsingin yliopisto,

varajäsen Sirpa Kokko, käsityön pedagogiikan yliopistonlehtori, kulttuurisensitiivisen käsityöpedagogiikan dosentti UEF, Helsingin yliopisto

  1. Katri-Helena Rautiainen, musiikin pedagogiikan lehtori, Jyväskylän yliopisto.

varajäsen Seija Karppinen, käsityön didaktiikan yliopistonlehtori, käsityön pedagogiikan dosentuuri, Helsingin yliopisto.

  1. Hannah Kaihovirta, Universitetslektor i estetiska ämnenas didaktik Helsingin yliopisto, dosentti

varajäsen Juli-Anne Aerila, draamakasvatus, äidinkieli, kirjallisuus Turun yliopisto, kasvatustieteen dosentuuri Oulun yliopisto

  1. Heli Kauppila, taidepedagogiikan yliopistonlehtori, Taideyliopisto

varajäsen Pirjo Suvilehto, kirjallisuuden dosentti, (sanataide varhaiskasvatuksessa), yliopistonlehtori, sanataide ja draama, Oulun yliopisto