Taide- ja taitokasvatuksen tutkimuksen verkosto

Ryhmän toiminnan tavoitteena on ylläpitää ja kehittää kansallista taide- ja taitokasvatuksen asiantuntijoiden yhteistyöverkostoa sekä edistää aktiivisesti alan tutkimusta ja opetusta.

Ryhmä kokoaa yhteen tutkijoita, opettajia ja kouluttajia taide- ja taitokasvatuksen eri aloilta ja koulutussektoreilta (varhaiskasvatus, esi-, perus- ja lukio-opetus, toisen asteen ja korkea-asteen koulutus, taiteen perusopetus sekä muut taidekasvatuksen kentällä toimijat).

Ryhmä tukee alan tutkimusta edistämällä tutkijaryhmien tapaamisia ja alan julkaisutoimintaa. Kasvatus-lehden ensimmäinen taide- ja taitokasvatuksen teemanumero ilmestyi numerolla 2/2012. TT-SIG-ryhmä käynnistää Kasvatus-lehden uuden teemanumerohaun valmistelun vuoden 2016 aikana. Tällä hetkellä ryhmässä on jäseniä noin 70.

TT-SIG-ryhmän keskeisiä www-sivustoja:
World Alliance for Arts Education (WAAE)
International Society for Music Education (ISME)
International Society of Education through Art (InSEA)
World Dance Alliance (WDA)
International Drama/Theatre and Education Association (IDEA)
Suomen Taidekasvatuksen Tutkimusseura ry (Hollo-Instituutti) on nyt TSV:n jäsen. Julkaisuyhteistyössä Musiikkikasvatus-lehti ja Synteesi.


Toimintakertomus 2017


Johtoryhmä 2017-2018

Puheenjohtaja ja tiedotusvastaava

Marja Ervasti, mus.did. lehtori, Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tdk, marja.ervasti@oulu.fi, (30.11.2017 alkaen)

Jäsenet

Eeva Anttila, tanssipedagogiikan professori, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, eeva.anttila@uniarts.fi
varajäsen Heli Kauppila, projektitutkija, Taideyliopisto, heli.kauppila@uniarts.fi

Hannu M. Heikkinen, yliopistonlehtori. Oulun yliopisto, hannu.m.heikkinen@oulu.fi,
varajäsen (puuttuu)

Mirja Hiltunen, professori, kuvataidekasvatus,  Lapin yliopisto, mirja.hiltunen@ulapland.fi,
varajäsen Marja Ervasti, (varapuheenjohtaja/ (tiedotusvastaava), mus.did.lehtori, Oulun yliopisto. marja.ervasti@oulu.fi

Eila Lindfors, käsityökasvatuksen professori, Turun yliopisto, Kasvatustieteen tdk, Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö, eila.lindfors@utu.fi
(Puheenjohtaja 30.11.2017 asti)

Minna Muukkonen, Itä-Suomen yliopisto, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto, Savonlinnan kampus, minna.muukkonen@uef.fi,
varajäsen Marja Rastas, Aalto-yliopisto, marja.rastas@aalto.fi

Hanna Nikkanen, lehtori. Vantaan kaupunki ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemia. hanna.nikkanen@uniarts.fi,
varajäsen Heikki Ruismäki, professori,Helsingin yliopisto. heikki.ruismaki@helsinki.fi.

Isto Turpeinen, tutkijatohtori, Taideyliopisto. isto.turpeinen@uniarts.fi
varajäsen Kyllikki Rantala, Tampereen yliopisto,  yliopistonlehtori (musiikkikasvatus) kyllikki.rantala@uta.fi

Martina Paatela-Nieminen, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, martina.paatela-nieminen@helsinki.fi,
varajäsen Päivi Palojoki, professori, kotitaloustiede, Helsingin yliopisto. paivi.palojoki@helsinki.fi


Ajankohtaista

Taide meissä – toiminta, eleet, tunteet ja kuvittelu. Tutkimussymposium Jyväskylän yliopistossa 8.– 9.11.2018

Art within Us – Action, Gestures, Emotions and Imagination. Research symposium at the University of Jyväskylä, 8 –9 November 2018