Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttö opettajankoulutuksessa -erityisteemaryhmä

Erityisteemaryhmän tavoitteena on vahvistaa tieto- ja viestintäteknologian (tvt) opetuskäyttöä ja sen tutkimusta opettajankoulutuksessa.

 

Ryhmän toiminnalla edistetään tutkijoiden ja opettajankouluttajien välistä yhteistyötä keskustelemalla tvt:n opetuskäytön keskeisistä tutkimustarpeista ja niiden hyödyntämisestä opettajankoulutuksen kehittämiseen liittyvissä ajankohtaisissa kysymyksissä.

Kansallisen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelman mukaan vastavalmistuneiden opettajien valmiudet hyödyntää tvt:tä opetuksessa ja oppimisessa vaihtelevat suuresti. Suomessa voi valmistua opettajaksi ilman, että tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö ja siihen liittyvät tiedot ja taidot ovat opettajankoulutuksessa tulleet tutuiksi (Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta, 2010). Ryhmän tavoitteena on käydä keskustelua eri opettajankoulutusyksiköiden käytänteistä ja rakenteista tvt:n opetuksessa. Tämä käsittää erilliset tvt:n opetuskäyttöön liittyvät opinnot sekä tvt:n hyödyntämisen eri aihealueiden opetuksessa ja opiskelussa sekä opiskelijoiden henkilökohtaisessa opiskelussa. Ryhmässä jaetaan ja rakennetaan yhteistä näkemyksiä siitä, millaisia valmiuksia opettajaopiskelijoiden tulisi opettajankoulutuksessa oppia tulevaisuutta varten ja millaisia asioita niiden oppiminen edellyttää opettajankoulutukselta.

SIG-ryhmässä tuodaan esille edellä kuvattuja haasteita ylläpitämällä kriittistä keskustelua siitä, millaiset tieto- ja viestintäteknologian käyttötavat ovat luontaisia nykynuorille, mikä niiden merkitys on opettajan pedagogisen ajattelun kehittymisessä ja millä tavoin ne huomioidaan opettajankoulutuksen tavoitteissa ja sisällöissä. Ryhmän tutkimusalue on laaja ja verkoston myötä tavoitteena on myös kartoittaa mahdollisuuksia koota kansallisia voimavaroja esimerkiksi tutkimusaineistojen hankintaan liittyvän yhteistyön muodossa.

Erityisteemaryhmän vuotuisille kasvatustieteen päiville organisoimat sessiot luovat mahdollisuuden koota yhteen aihealueesta kiinnostuneita tutkijoita ja opettajankouluttajia eri puolelta Suomea.

Puheenjohtaja: Kati Mäkitalo-Siegl, kati.makitalo-siegl@uef.fi
Yhteyshenkilö: Teemu Valtonen, teemu.valtonen@uef.fi