Tietoa seurasta

Suomen kasvatustieteellinen seura ry
Samfundet för Pedagogisk Forskning i Finland
Finnish Educational Research Association (FERA)

Seura on perustettu vuonna 1967. Jäseniä seurassa on noin 600.

Seuran toiminnan päätavoite

  • edistää kasvatustieteellistä tutkimusta ja alan tutkijoiden yhteistyötä

Toiminnan peruspilarit

  • vuosittain järjestettävät kasvatustieteen päivät,
  • julkaisutoiminta: Kasvatus-lehti ja Kasvatusalan tutkimuksia -julkaisusarja,
  • SIG-ryhmät (Special Interest Groups)

Olette kaikki tervetulleita mukaan seuran toimintaan !