Päätoimittajan ja toimitusneuvostojen jäsenten tehtäviä haettavana

Suomen kasvatustieteellinen seura ry

Päätoimittajan ja toimitusneuvostojen jäsenten tehtäviä haettavana

Suomen kasvatustieteellisellä seuralla on kaksi vakiintunutta tieteellistä julkaisufoorumia, Kasvatus-lehti ja Kasvatusalan tutkimuksia -julkaisusarja. Molemmat ovat korkeatasoisia ja arvostettuja vertaisarvioituja kasvatusalan julkaisuja, joilla on keskeinen rooli suomalaisessa tieteellisessä keskustelussa ja tutkimustiedon välittämisessä. Julkaisut tehdään yhteistyössä Suomen kasvatustieteellisen seuran sekä Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen ja Avoimen tiedon keskuksen kanssa. Julkaisuja kehitetään jatkuvasti vastaamaan tieteellisen julkaisemisen uusiin vaatimuksiin, avoimuuteen sekä saavutettavuuteen.

Haemme julkaisuihin päätoimittajaa ja toimitusneuvoston jäseniä vastaamaan korkeatasoisesta julkaisutoiminnasta ja sen kehittämisestä vuoden 2021 alusta alkaen.

Kasvatus-lehden päätoimittaja

Päätoimittaja vastaa Kasvatus-lehden sisällöstä ja sen kehittämisestä kokonaisvaltaisesti. Hän tekee lehteä yhdessä toimitusneuvoston ja kustannustoimittajan kanssa. Päätoimittajan paikka tarjoaa erinomaisen näkymän korkeatasoiseen suomenkieliseen kasvatustieteellisen tutkimuksen kenttään sekä mahdollisuuden vaikuttaa julkaisujen korkeaan tasoon.

Etsimme päätoimittajaksi professoria, apulaisprofessoria tai ansioitunutta dosenttia, jolla on avarakatseista näkemystä ja kokemusta kotimaisten ja kansainvälisten kasvatustieteellisten julkaisujen toimittamisesta ja käsikirjoitusten arvioinnista. Kasvatus-lehteä kehitetään parhaillaan digitaaliseksi ja avoimeksi julkaisuksi. Päätoimittajan sitoutuminen ja halu uudistaa Kasvatus-lehteä on erittäin tärkeää. Päätoimittajan tehtävä on kolmivuotinen (2021–2023). Uusi päätoimittaja työskentelee nykyisen päätoimittajan kanssa vuoden 2021 ajan. Tehtävästä maksetaan Kasvatustieteellisen seuran vuosittain vahvistama palkkio.

Tiedustelut: Kasvatus-lehden päätoimittaja apulaisprofessori Janne Varjo (janne.varjo@helsinki.fi) tai toimitusneuvoston puheenjohtaja professori Risto Rinne (rinne@utu.fi).

Kasvatus-lehden toimitusneuvoston jäsenet (6)

Toimitusneuvoston tehtävänä on ohjata Kasvatus-lehden julkaisemista yhteistyössä päätoimittajan kanssa. Toimitusneuvosto tukee Kasvatus-lehden päätoimittajaa lehden kehittämisessä. Kasvatus-lehti on parhaillaan siirtymässä digitaaliseksi ja avoimeksi julkaisuksi. Toimitusneuvoston jäsenyys tarjoaa erinomaisen näköalapaikan suomalaisen kasvatustieteellisen julkaisutoiminnan edistämiseen ja kehittämiseen.

Etsimme toimitusneuvoston jäseniksi professoreita, apulaisprofessoreita, dosentteja tai meritoituneita post doc -vaiheen tutkijoita, joilla on kokemusta julkaisemisesta kansallisilla ja kansainvälisillä foorumeilla sekä kokemusta tieteellisten julkaisujen vertaisarviointitehtävistä. Sitoutuminen toimitusneuvoston jäsenen tehtävään on erittäin tärkeää. Toimitusneuvostoon valitaan kuusi lisäjäsentä vuoden 2021 alusta. Toimitusneuvoston jäsenyys on kolmivuotinen (2021–2023). Toimitusneuvoston työskentelytapa ja jäsenten vastuualueet tarkentuvat myöhemmin. Toimitusneuvoston jäsenille ei makseta palkkiota.

Tiedustelut: Kasvatus -lehden päätoimittaja apulaisprofessori Janne Varjo (janne.varjo@helsinki.fi) tai toimitusneuvoston puheenjohtaja professori Risto Rinne (rinne@utu.fi).

Kasvatusalan tutkimuksia –julkaisusarjan toimitusneuvoston jäsen (2) ja varajäsen (2)

Toimitusneuvoston tehtävänä on ohjata julkaisusarjan julkaisutoimintaa. Sen vastuulla on ottaa arvioitaviksi julkaisusarjaan tulevat ehdotukset, järjestää tieteellinen vertaisarviointi, tehdä julkaisupäätökset ja kehittää sarjan toimintaa. Kasvatusalan tutkimuksia -julkaisusarja tarjoaa näköalapaikan suomalaiseen kasvatustieteelliseen tutkimukseen, mahdollisuuden vaikuttaa kustannustoiminnan kehittämiseen ja mahdollisuuden ansioitua tieteellisellä uralla.

Etsimme toimitusneuvoston jäseniksi professoreita, apulaisprofessoreita, dosentteja tai meritoituneita post doc -vaiheen tutkijoita, joilla on kokemusta julkaisemisesta kansallisilla ja kansainvälisillä tutkimusfoorumeilla sekä mahdollisesti kokemusta tieteellisten julkaisujen toimittamisesta. Sitoutuminen toimitusneuvoston jäsenen tehtävään on erittäin tärkeää. Toimitusneuvostoon valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä. Toimitusneuvoston jäsenyys on kolmivuotinen (2021–2023), tehtävästä ei makseta palkkiota.

Tiedustelut: Kasvatusalan tutkimuksia -julkaisusarjan toimitusneuvoston puheenjohtaja, professori Hannu L.T. Heikkinen, hannu.l.t.heikkinen@jyu.fi, 050 342 1346

Hakeminen ja aikataulu

Tehtäviin haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka toimitetaan Suomen kasvatustieteellisen seuran sihteeri Satu Piispa-Hakalalle, satu.piispa-hakala@uef.fi, 31.10.2020 mennessä. Samalla hakemuksella voi hakea useampaan tehtävään. Hakemuksessa pyydetään kuvaamaan oma näkemys ko. julkaisufoorumin ja julkaisemisen kehittämisestä sekä omat ansiot tieteellisen julkaisemisen alueella. Hakemukseen pyydetään liittämään ansioluettelo ja julkaisuluettelo.

Suomen kasvatustieteellisen seuran hallitus valitsee henkilöt tehtäviin yhteistyössä Kasvatus-lehden, Kasvatusalan tutkimuksia -julkaisusarjan toimijoiden sekä Koulutuksen tutkimuslaitoksen kanssa, niin että toimituskunnasta muodostuu mahdollisimman ansioitunut ja monipuolinen. Tehtäviin valituille ilmoitetaan 15.12.2020 mennessä

Tiedustelut kaikkien tehtävien osalta: Suomen kasvatustieteellisen seuran puheenjohtaja professori Auli Toom, auli.toom@helsinki.fi, 050 415 4852

 

Kasvatustieteen päivien abstraktikutsu avattu

Kasvatustieteen päivien abstraktikutsu on auki. Abstraktit tulee jättää elomakkeella 27.9.2020 mennessä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/106395/lomake.html. Päätökset tulevat lokakuun aikana.

Lisätietoja: https://www.helsinki.fi/fi/konferenssit/kasvatustieteen-paivat/abstraktikutsu

Kasvatustieteen päivät 2020 järjestetään etäkonferenssina | Abstraktikutsu avattu

Kasvatustieteen päivät 15.–16.12.2020 tullaan järjestämään kokonaan etäkonferenssina. Lisätietoa konferenssin verkkosivuilta: https://www.helsinki.fi/fi/konferenssit/kasvatustieteen-paivat

Abstraktiehdotukset

Abstraktiehdotuksien lähettäminen on avattu ja ehdotuksia voi jättää 27.9.2020 saakka tällä e-lomakkeella.

FinEdin artikkelityöpajoja väitöskirjatutkijoille

FinEd -verkosto järjestää syksyllä 2020 kaksi artikkelityöpajaa väitöskirjatutkijoille

Artikkelityöpaja I

Artikkelityöpaja I väitöskirjatutkijoille järjestetään yhteistyössä ITK Doctoral Consortiumin kanssa 21.9.2020. Lisätietoja löytyy osoitteesta: https://itk-konferenssi.fi/fi/ajankohtaiset/68-call-for-papers-itk-doctoral-consortium-2020.

Työpajassa väitöskirjatutkijat esittelevät tutkimustansa ja saavat palautetta työn alla olevaan tutkimusartikkeliinsa. Myös pelkän abstraktin esittäminen on mahdollista, jos artikkelikäsikirjoitusta ei vielä ole. Tärkeät päivämäärät: Abstraktien määräaika 10.8.2020.

Linkki lomakkeeseen: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTn1MSpUwsix4OqvbSFP1e1yWz1kkmhOfbzXbMA9P84w2jNw/viewform

Artikkelikäsikirjoitusten määräaika 31.8.2020. Artikkelikäsikirjoitukset lähetetään osoitteeseen: marjaana.kangas@ulapland.fi

Artikkelityöpaja II

Toinen artikkelityöpaja järjestetään Lapissa loka-marraskuun aikana. Ajankohta sovitaan yhdessä tutkijoiden kanssa ensimmäisen työpajan aikana.

Hakukuulutus: Paras kasvatustieteellinen artikkeli -palkinto junioritutkijalle

Suomen kasvatustieteellinen seura ry. julistaa haettavaksi

PARAS KASVATUSTIETEELLINEN ARTIKKELI -PALKINTO JUNIORITUTKIJALLE

Suomen kasvatustieteellisen seuran vuoden 2020 teemana on kasvatustieteellisen tutkimuksen lokaali ja globaali hyödynnettävyys. Teemaan liittyen seura julistaa haettavaksi kaksi väitelleen juniortutkijan artikkelipalkintoa. Paras kasvatustieteellinen artikkeli -palkinnolla halutaan nostaa esille nuoria kasvatustieteen tutkijoita ja innostaa heitä jatkamaan alkanutta tutkijan uraa. Palkinto jaetaan nyt kolmatta kertaa. Palkinnon saajaa voivat ehdottaa kasvatustieteen alan asiantuntijat ja lukijat, myös ohjaaja, yhteistyökumppani tai kirjoittaja itse. Yksi ehdottaja voi tehdä vain yhden artikkelipalkintoehdotuksen. Palkintoja jaetaan kaksi, kumpikin on suuruudeltaan 500 euroa.

Ehdotukset palkinnon saajasta perusteluineen ja ehdotettava artikkeli pdf-muodossa tulee lähettää 11.10.2020 klo 24.00 mennessä tällä lomakkeella: https://link.webropolsurveys.com/S/4D218E8A4B9B0066*. Palkinto jaetaan Kasvatustieteen päivillä Helsingissä joulukuussa 2020.

Junioritutkijan kriteerit

 • Ehdokkaan tulee olla väitellyt, väittelyvuodesta saa olla enintään kahdeksan vuotta (pois lukien äitiys- ja vanhempainvapaat)
 • Ehdokkaan tulee olla Suomen kasvatustieteellisen seuran jäsen

Artikkelin kriteerit

 • Artikkelin pitää olla kasvatustieteen alan artikkeli
 • Ehdokkaan tulee olla ykköskirjoittajana artikkelissa
 • Artikkelin pitää olla julkaistu vertaisarvioidussa referee-lehdessä
 • Artikkeli ei saa olla osa väitöskirjaa

Arviointimenettely

Arviointikriteerit

 • Aiheen tärkeys ja ajankohtaisuus
 • Tutkimuksen menetelmällinen laadukkuus
 • Innovatiivisuus
 • Lisää tutkimustietoa ja ymmärrystä ko. aiheesta
 • Yleisarvio

*Aiemmin käytössä ollut lomakelinkki on muuttunut 

Suomen kasvatustieteellisen seuran kevätkokous 16.6.2020

Hyvä Suomen kasvatustieteellisen seuran jäsen

Aiemmin kasvatustieteellisestä seurasta riippumattomista syistä lykätty kevätkokous järjestetään 16.6.2020 klo 12-14 etäkokouksena poikkeusolosuhteiden vuoksi.

Kokouslinkki: https://uef.zoom.us/j/61021803240

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Ohessa kokouksen esityslista. Muut kokousasiakirjat saa halutessaan etukäteen luettavaksi seuran sihteeriltä Satu Piispa-Hakalalta (satu.piispa-hakala@uef.fi).

Ystävällisin terveisin seuran hallituksen puolestas

Satu Piispa-Hakala


ESITYSLISTA

Suomen kasvatustieteellisen seuran sääntömääräinen kevätkokous

Aika: Tiistaina 16.6.2020 klo 12-14

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
 5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
 6. Toimintakauden 1.1.2019–31.12.2019 toimintakertomuksen hyväksyminen
 7. Tilinpäätös ajalta 1.1.2019–31.12.2019 sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunto taloudenhoidosta ja tileistä
 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen toimintakauden aikaiselle hallitukselle ja taloudenhoitajalle
 9. Muut asiat
 10. Kokouksen päättäminen

Kasvatustieteen päivien ajankohta siirtynyt joulukuulle

Kasvatustieteen päivien 2020 ajankohta on muuttunut. Uudet päivät ovat 15.-16.12.2020. Konferenssi myös järjestetään aiemmasta tiedosta poiketen Helsingin yliopiston omissa tiloissa.

Kasvatustieteen päivien 2020 verkkosivulle.

Korkeakoulututkimuksen XIV symposium siirretty joulukuulle

Korkeakoulututkimuksen symposium on siirretty elokuulta joulukuulle (14.-15.12.2020, Jyväskylä). Samalla myös abstraktien jätön määräpäivä siirtyy, uusi takaraja on 15.9.

Tarkemmin: https://korkeakoulututkimus.fi/symposium-siirtyy-joulukuulle/

Kasvatustieteen päivien teemaryhmäkutsu: ehdotukset 10.5. mennessä

Kasvatustieteen päivien kutsu teemaryhmä-, esiseminaari- ja symposiumehdotuksille on auki 10.5.2020 saakka.

Lisätietoa: https://www.helsinki.fi/en/conferences/kasvatustieteen-paivat/teemaryhmakutsu

EAPRIL 2020 Call for Abstracts

The submissions for the EAPRIL2020 Conference in Kufstein, Austria from 25-27 November, 2020 are open now! 

The submission deadline is April 23, 2020 midnight CEST.

https://eapril.org/submit-review